Tin tức

VỀ CON NGƯỜI

Tập đoàn Thiết bị Điện People được thành lập năm 1986 và có trụ sở chính tại Nhạc Thanh, Chiết Giang.People's Electrical Appliances Group là một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc và là một trong 500 công ty máy móc hàng đầu trên thế giới.Vào năm 2022, People's Brand sẽ trị giá 9,588 tỷ USD, trở thành thương hiệu thiết bị điện công nghiệp có giá trị nhất tại Trung Quốc.