Văn hóa công ty

Văn hóa công ty

Tầm nhìn của công ty

tinh thần nhân dân

Những giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi

Thiết bị điện nhân dân, phục vụ nhân dân.

Tầm nhìn của công ty

Tầm nhìn của công ty

Để trở thành một công ty điện nổi tiếng thế giới.

sứ mệnh doanh nghiệp

sứ mệnh doanh nghiệp

Để cung cấp các sản phẩm điện an toàn hơn cho người dân trên thế giới.

tinh thần doanh nghiệp

tinh thần doanh nghiệp

Đoàn kết, chăm chỉ, tiên phong và đổi mới.

Mục tiêu doanh nghiệp

Mục tiêu doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu quốc gia đẳng cấp thế giới và xây dựng doanh nghiệp nằm trong top 500 thế giới.

cốt lõi văn hóa

cốt lõi văn hóa

Hình tròn bên ngoài và hình vuông bên trong, khiêm tốn và mạnh mẽ.

Lời thề nhân dân

Lời thề nhân dân

Chúng ta phải kiên trì học tập và làm việc chăm chỉ;chúng ta phải tuân thủ pháp luật và yêu thương hiệu;chúng ta phải đoàn kết và nỗ lực, tiên phong và đổi mới;đồ điện dân dụng, phục vụ nhân dân.

P

Con người Con người, khách hàng, tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng.

E

Khám phá Khám phá, đổi mới, khám phá vô tận và đổi mới vĩnh cửu.

O

Cơ hội Cơ hội, cơ hội, hãy luôn nắm bắt cơ hội, ai cũng có cơ hội.

P

Sự hoàn hảo hoàn hảo, sự xuất sắc, vượt qua chính mình, theo đuổi sự xuất sắc.

L

Học tập Học tập, chia sẻ, xây dựng một tổ chức học tập.

E

Kỳ vọng kỳ vọng, tầm nhìn, xây dựng tầm nhìn chung, và phấn đấu cho lý tưởng!